Regulamin sklepu GOOLSHOP.PL

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.goolshop.pl.;

Sprzedawcą jest firma Premier Sport z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 51A/211

     NIP: 125-134-18-22,  REGON 142068551;

Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa

Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy w Wołominie ul. Wileńska 51A/211  w godzinach 10.00-18.00 pon- pt

Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej  może złożyć zamówienie na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę.

Zamówienia złożone i opłacone, realizujemy w ciągu 3 dni roboczych, pod warunkiem posiadania na stanie zamówionego towaru. W przypadku konieczności zamówienia towaru u producenta, okres realizacji może się wydłużyć do 3 tygodni.

Wszystkie zamówione w naszym sklepie produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

Kupujący składając zamówienie wskazuje:

        -   zamawiane towary,

        -   dane do wysyłki,

koszt dostawy:

 1. przedpłata na konto: 20 zł
 2. odbiór osobisty: 0 zł - po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu.
 • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
 • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
 • Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie do momentu jego realizacji tj. do momentu przekazania do wysyłki.

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu w terminie 3 dni od momentu przekazania numeru konta Sklepu Internetowego. Numer konta zostanie wysłany mailem po sprawdzeniu dostępności towaru. W przelewie proszę wpisać numer zamówienia.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Zamówiony i opłacony towar, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki, wydajemy w ciągu 3 dni roboczych, pod warunkiem posiadania na stanie zamówionego towaru. W przypadku konieczności zamówienia towaru u producenta, okres realizacji może się wydłużyć do 3 tygodni.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnego przesunięcia daty wysyłki wynikającego z zmieniających się stanów magazynowych i potrzebą czasu na jego uzupełnienie.

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3. Reklamacja

4.1 Reklamowany towar wraz dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy zgłaszać na adres:

Premier Sport ul. Wileńska 51A/211

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie:  

 • Nazwy towaru
 • Daty zakupu
 • Dowód sprzedaży
 • Cenę jednostkową
 • Imię i nazwisko reklamującego
 • Adres reklamującego
 • Datę stwierdzenia wady i jej okoliczności wystąpienia
 • Szczegółowy opis uszkodzenia
 • Roszczenie
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

4.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia, za zgodą Kupującego – w celach marketingowych.

5.2 Rejestrując się w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonanych w Sklepie Internetowym.

5.3 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu

5.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5.5 Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

6. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników www.goolshop.pl

W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

7. TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy